11ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 13 Καστοριά    2467024245    6944695887

 

       Ασφάλειες Καστοριάς


 

 • Σας προσφέρουμε λύσεις και είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε...
 • Επενδύουμε  στον  παράγοντα  άνθρωπο  στηρίζοντας  την  προσπάθεια  και  την  εργατικότητα  με  στόχο  την  ανάπτυξη  όλων  μας...

 


 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι 

Η Ασφάλεια Μεταφορών καλύπτει τα διακινούμενα εμπορεύματα σας από κινδύνους που μπορεί να συμβούν κατά τη διάρκεια της μεταφοράς τους, με κάθε αναγνωρισμένο μεταφορικό μέσο.

Οι ασφαλιστικές εταιρείες για την παροχή ασφαλιστικής κάλυψης λαμβάνουν υπ' όψη τα μεταφορικά μέσα που θα χρησιμοποιηθούν, την αξία και το είδος του μεταφερόμενου φορτίου, τον τρόπο συσκευασίας, τον τόπο φόρτωσης καθώς και τη διαδρομή που θα ακολουθηθεί.

Παρακάτω αναφέρονται οι καλύψεις με βάση τις Ρήτρες των LLOYD'S:

Ρήτρα Α (Κατά Παντός Κινδύνου)

Καλύπτει απώλεια ή ζημία σας από οποιαδήποτε ζημία που δεν εξαιρείται ονομαστικά όπως π.χ. μόλυνση από ραδιενεργά υλικά, δόλος κλπ.

Ρήτρα Β

Η Ρήτρα αυτή καλύπτει απώλεια ή ζημία από:

 • Πυρκαϊά ή έκρηξη
 • Προσάραξη, πρόσκρουση, βύθιση ή ανατροπή του πλοίου ή πλωτού μέσου
 • Σύγκρουση ή επαφή του πλοίου, πλωτού μέσου ή οχήματος με οποιοδήποτε εξωτερικό αντικείμενο πλην ύδατος
 • Εκφόρτωση του φορτίου σε λιμάνι κινδύνου
 • Γενική αβαρία
 • Απόρριψη των εμπορευμάτων στη θάλασσα ή αρπαγή των από κύματα
 • Σεισμό, ηφαιστιογενή έκρηξη ή κεραυνό
 • Είσοδο υδάτων στο πλοίο ή πλωτό μεταφορικό μέσο, κοντέινερ, ξυλοκιβώτιο ή τόπο αποθήκευσης
 • Ολική απώλεια δέματος απολεσθέντος στη θάλασσα ή πεσόντος κατά την φορτοεκφόρτωση

Ρήτρα C

Η Ρήτρα αυτή καλύπτει απώλεια ή ζημία σας από:

 • Πυρκαϊά ή έκρηξη
 • Προσάραξη, πρόσκρουση, βύθιση ή ανατροπή του πλοίου ή πλωτού μέσου
 • Ανατροπή ή εκτροχίαση του χερσαίου μεταφορικού μέσου
 • Σύγκρουση ή επαφή του πλοίου, πλωτού μέσου ή οχήματος
 • Εκφόρτωση του φορτίου σε λιμάνι κινδύνου
 • Γενική αβαρία
 • Απόρριψη των εμπορευμάτων στη θάλασσα

Με πρόσθετο ασφάλιστρο μπορούν να καλυφθούν οι κίνδυνοι πολέμου, στάσεων, απεργιών και κακόβουλων ενεργειών.

Στο ασφαλιστικό μας γραφείο με την εμπειρία και την εξειδίκευσή μας μπορούμε να δώσουμε λύσεις στο πρόβλημα της ασφάλισης μεταφοράς εμπορευμάτων στις μεγαλύτερες και αξιόπιστες Ελληνικές και Διεθνείς ασφαλιστικές εταιρείες.

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fsmac9 #eef12109 #170714114410