11ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 13 Καστοριά    2467024245    6944695887

 

       Ασφάλειες Καστοριάς


 

  • Σας προσφέρουμε λύσεις και είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε...
  • Επενδύουμε  στον  παράγοντα  άνθρωπο  στηρίζοντας  την  προσπάθεια  και  την  εργατικότητα  με  στόχο  την  ανάπτυξη  όλων  μας...

 


 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι 

Τα ασφαλιστήρια Κατά Παντός Κινδύνου, σας παρέχουν τη δυνατότητα για πλήρη κάλυψη της περιουσίας σας από πάρα πολλούς κινδύνους. Ουσιαστικά καλύπτεστε για κάθε ζημιά που θα συμβεί, πλην περιπτώσεων φυσιολογικής φθοράς του περιουσιακού σας στοιχείου, και κάποιων συμβάντων που αναστέλλουν την ισχύ των ασφαλιστηρίων συμβολαίων όπως π.χ. πόλεμος, πυρηνική ενέργεια, δόλος κλπ.

Αναφέρουμε παρακάτω συνήθη ασφαλιστήρια συμβόλαια κατά παντός κινδύνου:

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fsmac9 #eef12109 #170714114410