11ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 13 Καστοριά    2467024245    6944695887

 

       Ασφάλειες Καστοριάς


 

  • Σας προσφέρουμε λύσεις και είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε...
  • Επενδύουμε  στον  παράγοντα  άνθρωπο  στηρίζοντας  την  προσπάθεια  και  την  εργατικότητα  με  στόχο  την  ανάπτυξη  όλων  μας...

 


 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι 

Η ασφάλεια αστικής ευθύνης καλύπτει την ευθύνη του ασφαλισμένου για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημίες προς τρίτους. Ανάλογα με την φύση του κινδύνου, χωρίζεται σε Γενική Αστική Ευθύνη, Προσωπική, Ευθύνη Εργοδότη, Ευθύνη Προϊόντος, Επαγγελματική Αστική Ευθύνη.

Η ασφάλιση αστικής ευθύνης, απαλλάσσει τον ιδιώτη - οικογενειάρχη από το άγχος της "άτυχης" στιγμής και αποζημιώνει τον παθόντα πλήρως μέχρι το ανώτατο όριο ασφάλισης για περιστατικά που θα συμβούν και έχει την ευθύνη ο ιδιώτης ή και τα μέλη της οικογενείας του.

Υπάρχει η αστική ευθύνη οικογενειάρχη, ποδηλάτη, διαχείρισης πολυκατοικιών.

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fsmac9 #eef12109 #170714114410